De winnaar John Smeets, 2e Vic Mols, 3e Sjoerd Smits en 4e Ruud Janssen.